​Culture - jest to grupa robocza odpowiedzialna za organizacje tzw. „spotkań z kulturą”. Celem jest umożliwienie przybyłym studentom zapoznanie się z naszą kulturą, historią i walorami turystycznymi. Zajmujemy się m.in. aranżowaniem wyjść do kin, teatrów, muzeów, na koncerty lub na inne wydarzenia związane z życiem kulturalnym stolicy. Prócz organizacji spotkań, przede wszystkim informujemy o aktualnych wydarzeniach oraz wysuwamy propozycje spędzania wolnego czasu. Dzięki takim „wypadom”, poprzez wzajemne poznawanie się i zacieśnianie więzi, przełamujemy stereotypy oraz inne bariery kulturowe i etniczne. Przede wszystkim zależy nam na dobrej zabawie i rozwijaniu się przez rozrywkę.