Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka, której głównym celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, zwłaszcza Programu Erasmus+ .  Mottem organizacji jest hasło "Students helping Students".

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach:

 

Główne cele ESN International to:

 • Reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji;
 • Rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym;
 • Wspieranie sekcji krajowych.

 

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

 • Współpraca w zakresie projektów i wydarzeń ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs fotograficzny; ESNOLYMPICS - turniej sportowy;
 • Ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus.

 

Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:

 • Działalność w interesie studentów z wymian (Program Mentor);
 • Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programu wymiany;
 • Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na uczelniach;
 • Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian;
 • Przyczynianie się do rozwoju wielu różnorodnych programów wymiany międzynarodowej;
 • Koordynowanie krajowych programów (ESNCard - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym.