Zadaniem grupy jest zaangażowanie studentów z programu Erasmus w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Realizowane są tutaj przede wszystkim projekty o charakterze charytatywnym np. wizyty w szkołach, domach dziecka, szpitalach bądź zbiórki darów na rzecz potrzebujących.